RSSArchive for August, 2011

NỐT NHẠC VÀNG GÓC THÀNH PHỐ ( BY HOTHICA – CA)

NỐT NHẠC VÀNG GÓC THÀNH PHỐ ( BY HOTHICA – CA)

(BNS) Sài Gòn vẫn dành một không gian  vốn rất ồn ả cho những nốt nhạc vàng, Nói nhạc “vàng” dễ khiến ta liên tưởng đến cái tên một thời áp đặt oan uổng cho loại nhạc trữ tình này, nhưng bây giờ thưởng thức lại, quả đây là âm nhạc như vàng ròng thật [...]