RSSArchive for March, 2012

CỤC TẨY!

CỤC TẨY!

Hãy sống bao dung hơn bạn nhé ♥ Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao ! để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc  để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó ♥ Vậy có bao giờ bạn [...]