RSSArchive for July, 2012

CÁO PHÓ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ BÀ QUẢ PHỤ ĐINH XUÂN HUỆ ( NHŨ DANH MARIA HỒ THỊ HƯƠNG )

CÁO PHÓ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ BÀ QUẢ PHỤ ĐINH XUÂN HUỆ ( NHŨ DANH MARIA HỒ THỊ HƯƠNG )

BÀ QUẢ PHỤ ĐINH XUÂN HUỆ – NHŨ DANH  MARIA HỒ THỊ HƯƠNG CA ĐOÀN NHÀ THỜ DÒNG CHÚA CỨU THÊ ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ HÁT TRONG NGÀY TANG LỂ THÁNH LỂ TẠI GIÁO ĐƯỜNG DÒNG CHÚC CỨU THẾ SÁNG 27 / 7 TRƯỚC KHI HỎA TÁNG Bạn Hữu chia buồn cùng tang quyến bang [...]