RSSArchive for January, 2013

HÌNH ẢNH ĐÊM 50 NĂM TÌNH CA TỪ CÔNG PHỤNG TẠI NH THÀNH PHỐ & TUẤN NGỌC & Ý LAN

HÌNH ẢNH ĐÊM 50 NĂM TÌNH CA TỪ CÔNG PHỤNG TẠI NH THÀNH PHỐ & TUẤN NGỌC & Ý LAN

NS Vũ Xuân Hùng  khai mạc chương trình TUÂN NGỌC : Giọt lệ cho ngàn sau – Mắt lệ cho người Ý lAN  ( photo By Lu Duc Long ) Y Lan ( photo by xuanhoa ) TỪ CÔNG PHỤNG  – Ý LAN : TUỔI XA NGƯỜI  ( Backdrop designed by Tạ  Hùng Cường ) [...]