RSSArchive for February, 2014

TIẾNG XƯA CABARET : 10 NĂM LÊNH ĐÊNH CÁI NGHIỆP PHÒNG TRÀ

TIẾNG XƯA CABARET : 10 NĂM LÊNH ĐÊNH CÁI NGHIỆP PHÒNG TRÀ

Chúng Tôi, chủ nhân Tiếng Xưa Cabaret Vũ Xuân Hùng Xuân Hoà, Ban nhạc : Huy Sơn ( Pianist )Văn Bính Leader ( Guitar Solo ) Bảo Toàn ( Saxophone ) Phúc ( Bass ) Phước ( Trống ) Nhóm Đồng Xanh : MC Ca sĩ Khánh Hưng , Khánh Vinh, Ana Long, Huỳnh Anh [...]