RSSArchive for January, 2016

LICH DIEN : TUẦN LỄ ĐẶC BIỆT DÀNH CHO HÁT VỚI NHAU VÀ KHIÊU VŨ ( SÁNG 9:00 – 12:00 – CHIỀU : 14:30 – 17:30 TỐI 20:00 – 23:00 –

QUẾ NƯƠNG : LẠY TRỜI CON ĐƯỢC BÌNH YÊN & THÂM KÍN  ĐÊM LIVE SHOW THƯ NAM HẰNG TUẦN HOÀNG THANH & HOÀNG LINH  : GỎ CỬA TRÁI TIM ( NS VINH SỮ ) NHÓM MÂY LANG THANG : KIẾP NGHÈO XIN THỜI GIAN QUA MAU DUY SANG  :  MƯA LỆ & YÊU NGƯỜI NHƯ [...]