HÌNH ẢNH ĐÊM LIVE SHOW “MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 2 ” N SYDNEY- MELBOURNE ( AUSTRALIA ) BY XUÂN HÒA

Xuân Hoa in Footscray – Melbourne 1991 ( photo by Dinh Hiến )

Filed Under: Văn nghệ Hải Ngoại

Thông tin về tác giả:

RSSÝ kiến: (0)

Trở lại URL

Ý kiến đã bị đóng.