RSSAll Entries Tagged With: "nhạc vàng"

NỐT NHẠC VÀNG GÓC THÀNH PHỐ ( BY HOTHICA , BAO CÔNG AN _

NỐT NHẠC VÀNG GÓC THÀNH PHỐ ( BY HOTHICA , BAO CÔNG AN _

MỘT CHÚT NHỚ VỀ PHÒNG TRÀ VĂN NGHỆ SAU 5 NĂM RA ĐI Phòng Trà VĂN NGHỆ 14 Lam Sơn P 6 Q. Bình Thanh TP Hô Chí Minh ĐT ( 3510-4390 ) (BNS) Sài Gòn vẫn dành một không gian nhỏ nơi góc phố vắng chếch ra ngoài trung tâm vốn rất ồn ả [...]